Monika Törnsén

Monika Törnsén

Monika Törnsén är fil.dr i pedagogik och universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Hon forskar, skriver och undervisar om rektors ledarskap i skolan som organisation – om ett ledarskap med fokus på skolans huvuduppdrag lärande och undervisning, personal och resultat.

Produkter av Monika Törnsén