Norma Montesino

Norma Montesino

Norma Montesino är docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om migrationsfrågor inom socialt arbete ur både nutida och historiska perspektiv.

Produkter av Norma Montesino