Ole Schultz Larsen

Ole Schultz Larsen

Ole Schultz Larsen (f.1955) är lektor i psykologi och danska på Viby Gymnasium i Viby. Han har författat en lång rad böcker om olika områden inom psykologi.

Produkter av Ole Schultz Larsen