Olof Sundin

Olof Sundin

Olof Sundin är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. I sin forskning undersöker han skärningspunkten mellan källkritik och informationssökning samt hur information formas av algoritmer och moderering av sociala medier. Under de senaste åren har hans forskning haft ett särskilt fokus på desinformation, tillit samt misstro.

Produkter av Olof Sundin