Per Nordström

Per Nordström

Per Nordström är gymnasielärare i svenska som andraspråk, religion och historia. Per har varit verksam som lärare i 15 år inom såväl vuxenutbildningen som grundskolan och gymnasiet.
 

Produkter av Per Nordström