Rickard Ulmestig

Rickard Ulmestig

Rickard Ulmestig är docent i socialt arbete vid Linnéuniversitet och har lång erfarenhet av forskning om ekonomiskt bistånd såväl som undervisning på socionomprogrammet. Rickard har tidigare också arbetat med handläggning inom socialtjänsten. 

Produkter av Rickard Ulmestig