Rolf Uppström

Rolf Uppström

Rolf Uppström är SO-lärare och fil lic. i historia. Han har under många år arbetat på högstadieskolor i Göteborg. 2018 kom han ut med boken ”Den okända kulan. Karl XII:s död 1718 och människorna omkring honom.” 

Produkter av Rolf Uppström