Rolf Uppström

Rolf Uppström

Rolf Uppström är lärare i SO-ämnen vid en högstadieskola i Göteborg, fil.lic. i historia och forskar bl. a. på frågan om Karl XII:s död.

Produkter av Rolf Uppström