Stefan Fürst

Stefan Fürst

Stefan Fürst är utbildad copywriter och lärare i ekonomiska ämnen. Stefan har en bakgrund i kommunikationsbranschen och är en erfaren pedagog. De senaste åren har Stefan arbetat som lärare och kursutvecklare i ekonomi- och handelsämnen både på gymnasie- och yrkesutbildningar.

Produkter av Stefan Fürst