Stefan Höjelid

Stefan Höjelid

Stefan Höjelid är docent vid Linnéuniversitetet och tidigare dekan för lärarutbildningen vid dåvarande Växjö universitet. Han har forskat och undervisat om bland annat Europafrågor och turkisk politik och är sedan många år författare till ett stort antal läromedel. Han var tidigare gymnasieadjunkt vid Växjö Katedralskola och är för närvarande ordförande i Historiska föreningen i Kronobergs län.

Produkter av Stefan Höjelid