Stephan Rapp

Stephan Rapp

Stephan Rapp är professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap vid Linnéuniversitetet. Han är här även koordinator för Centrum för pedagogisk ledning och utbildningschef för det statliga rektorsprogrammet. Stephan Rapp är legitimerad lärare och har en bakgrund som lärare, rektor, skolchef, utbildningsdirektör, kommunchef och utbildningschef vid Domstolsverket. Han har vidare varit vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Produkter av Stephan Rapp