Susanne Stenbacka

Susanne Stenbacka

Susanne Stenbacka är professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Hennes forskning har en inriktning mot lokal och regional utveckling, samt landsbygders livsvillkor med fokus på migration, genusrelationer och tillgång till välfärd.
 

Produkter av Susanne Stenbacka