Therése Fridström Montoya

Therése Fridström Montoya

Therése Fridström Montoya är docent i civilrätt, jur. dr i offentlig rätt och socionom, verksam vid juridiska institutionen, Uppsala Universitet. Hon har undervisat blivande socionomer och jurister i socialrätt sedan år 2001. Fokus för pågående forskning är personrätten i bred bemärkelse, med särskilt intresse för föreställningar i rätten om den rättsliga aktörens egenskaper och förmågor, och vilka konsekvenser dessa får för personer med funktionsnedsättningar. Therése har även ägnat mycket tid åt sekretessfrågor inom socialtjänsten.

Produkter av Therése Fridström Montoya