Therése Fridström Montoya

Therése Fridström Montoya

Therése Fridström Montoya är jur. kand. och socionom och sedan år 2010 doktorand i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har mångårig erfarenhet av praktiskt socialt arbete och av undervisning av blivande socionomer och jurister i socialrätt vid Örebro universitet, där hon är adjunkt i rättsvetenskap. Avhandlingsprojektet, som finansieras med doktorandbidrag från Stiftelsen Sävstaholm, har titeln Leva som andra genom ställföreträdare – rättslig och faktisk paradox för vuxna personer med utvecklingsstörning. Avhandlingen behandlar och jämför innebörden av regleringen om god man och förvaltare inom familjerätten med stödpersoner inom det offentligrättsliga området.

Produkter av Therése Fridström Montoya