Ulrika Winerdal

Ulrika Winerdal

Ulrika Winerdal är doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och forskar om barn och unga som lagöverträdare. Hon har en filosofie magisterexamen i psykologi och har erfarenhet av att arbeta inom polismyndigheten som civilutredare där hon har utrett brott i nära relationer och brott mot barn.

Produkter av Ulrika Winerdal