Wilhelm Agrell

Wilhelm Agrell

Wilhelm Agrell är historiker, freds- och konfliktforskare och sedan 2006 professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han har skrivit en rad böcker om svensk säkerhetspolitik och försvaret under och efter det kalla kriget. 

 

Produkter av Wilhelm Agrell