Balans Företagsekonomi 2, faktabok
Prova

Balans Företagsekonomi 2, faktabok

Av Inger Cleland, Stephan Löwenhielm, Helena Palmheden, Katarina Synnergård
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Ordet balans ger associationer till balans i räkenskaperna och vikten av ett långsiktigt förhållningssätt. Balans Företagsekonomi är ett läromedel som från grunden är utvecklat utifrån gymnasiets kurser Företagsekonomi 1 och 2, och har en tydlig koppling till de centrala delarna.

I Balans Företagsekonomi 2, faktabok fördjupas elevens kunskaper i att starta och driva företag. Läromedlet inleds med företagets roll och villkor i samhället historiskt och internationellt. Eleven får inblick i företagsetik, beslutsfattande, företags samhällsnytta och samhällsansvar samt lagar. Dessutom vidgar och fördjupar eleven sina kunskaper i bland annat kalkylering, organisation marknadsföring och redovisning.

Fortsättningen från Balans Företagsekonomi 1 är tydlig. Balans Företagsekonomi 2, faktabok följer samma grundidé till struktur. Åtta olika block speglar centralt innehåll i kursplanen Företagsekonomi 2. Varje block inleds med ett uppslag som visar vilken del av centralt innehåll som behandlas och vilka kapitel som ingår i blocket.

Balans Företagsekonomi i korthet:
• har en struktur som följer, och har en tydlig koppling till, de centrala delarna och kunskapskraven i kursplanen
• hjälper eleverna att se vad de behöver göra/kunna för att nå kursens olika kunskapsnivåer
• inspirerar dina elever till ett modernt företagande med hållbar utveckling och entreprenörskap som honnörsord 

 • Artikelnr: 40695505
 • Sidor: 352
 • Upplaga: 1.3
 • Utgivningsår: 2017
 • Recensioner

  [...] Inger Cleland är civilekonom och gymnasielärare i ekonomiska ämnen. Hon och övriga författare skildrar hur företagens mål har förändrats över tiden: från vinstmaximering och "slit och släng"-produkter till en mer hållbar och miljöanpassad produktion. De visar hur ett företag kan identifiera en affärsidé och hur denna utgör grunden för företagets affärs- och marknadsplan. Planerna måste kläs i siffror och författarna beskriver hur företaget kan upprätta en resultat- och likviditetsbudget. Vidare beskrivs prissättning av företagets produkter med hjälp av nollpunktsanalys samt investeringskalkyler i form av pay off-kalkyl och nuvärdesberäkning. Författarna beskriver hur vanliga affärstransaktioner bokförs med hjälp av konteringsrutor och T-konton samt hur vanliga periodiseringar sker i bokslutet. [...] Kunskapsstoffet presenteras mycket
  pedagogiskt och verklighetsnära. [...]

  Publicerades i BTJ-häftet nr 5, 2018
  Lektör Rolf Retoft
   

Balans – Företagsekonomi 1 och 2

Balans i företagsekonomi

Balans är en inspirerande och aktuell läromedelsserie för gymnasieskolans kurser Företagsekonomi 1 och 2 som behandlar allt från entreprenörskap och hållbar utveckling till bokföring och marknadsföring. Här finns en tydlig koppling till det centrala innehållet och för varje kurs finns tryckt faktabok med tillhörande övningsbok samt digitalt läromedel.

Mer om serien