Stepping Stone delkurs 4 elevbok 5:e uppl
Prova

Stepping Stone delkurs 4 elevbok 5:e uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Stepping Stone är en populär serie basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning, nyanlända på grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram. Serien är anpassad efter de fyra nationella delkurserna inom grundläggande vuxenutbildning och består av tre delar. Till varje del finns tryckt elevbok, elevwebb och lärarwebb.

Stepping Stone delkurs 4, elevbok bygger vidare på Stepping Stone delkurs 3. Läromedlet utökar och fördjupar elevernas ordförråd, grammatikkunskaper och medvetenhet om den engelskspråkiga världen. Dessutom vidareutvecklas deras förmåga att förstå vardagsengelska och att uttrycka sig både muntligt och skriftligt. Detta är en allt-i-ett-bok bestående av texter, övningar, ordlistor, självtest och facit. Varje avsnitt innehåller tre texter – till exempel noveller, tidningsartiklar och utdrag ut romaner – kring samma tema, med tillhörande övningar. Läromedlet fokuserar på undervisning enbart på engelska och har ett flertal fördjupningsuppgifter. 

Denna upplaga har en förbättrad layout med nya bilder och illustrationer. Det finns en del nytt material och övriga texter och övningar har uppdaterats.

Stepping Stone delkurs 4, elevbok  i korthet:
• anpassad efter de nationella delkurserna inom grundläggande vuxenutbildning samt gymnasiets introduktionsprogram 
• fördjupar elevernas ordförråd och grammatikkunskaper samt vidareutvecklar deras förståelse och förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt
• allt-i-ett-bok bestående av texter, övningar, ordlistor, självtest och facit

  • Artikelnr: 51103532
  • Sidor: 296
  • Upplaga: 5.2
  • Utgivningsår: 2021
Stepping Stone - engelska för Grundvux

Stepping Stone 

Stepping Stone är en läromedelsserie i grundläggande engelska. Serien är anpassad efter de fyra delkurserna inom grundläggande vuxenutbildning men fungerar även för nyanlända på grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram. Stepping Stone består av tre delar – delkurs 1 & 2, delkurs 3 samt delkurs 4. För varje del finns tryckt bok samt kompletterande elev- och lärarwebb.

Mer om serien