Vård- och omsorgsarbete 1, lärarwebb, individlicens 12 mån

Vård- och omsorgsarbete 1, lärarwebb, individlicens 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Vård- och omsorgsarbete 1 täcker in hela kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Vårdens arbetsuppgifter och arbetsmetoder gås igenom grundligt och pedagogiskt. Andra viktiga moment i läromedlet är mötet med vårdtagaren, vårdens etik samt gerontologi.
Läromedlet har en tydlig och kursrelaterad struktur och är enkel att arbeta med. Den är intresseväckande och uppmuntrar elevaktivt lärande genom fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och uppgifter.

Vård- och omsorgsarbete 1, Lärarwebb innehåller lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor, extrafrågor, extrauppgifter och mallar till praktiskt examination. Dessutom får digitala presentationer och extramaterial till varje kapitel. Med Vård- och omsorgsarbete 1, Lärarwebb får du ett gediget material som gör din undervisning enkel att planera, genomföra och bedöma.

Vård och omsorgsarbete 1, Lärarwebb i korthet:
• underlättar och sparar tid för dig vid planerings- och bedömningsarbetet
• innehåller ett gediget lärarmaterial som breddar och fördjupar din undervisning

  • Artikelnr: 40685346
Vård- och omsorgsarbete 1 och 2

Läromedel för kursen Vård- och omsorgsarbete 1 och 2

Tillgängliga och inkluderande läromedel som gör komplexa sammanhang och teorier begripliga och ger nya möjligheter till flexibelt lärande. För varje kurs finns elevbok, lärarhandledning, lärarwebb och ett komplett digitalt läromedel.

Mer om serien