Lärande bedömning, 3 uppl

Anders Jönsson
Bok

Produkten har utgått. Använd gärna menyn eller sökfunktionen för att hitta det du söker.

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker bland annat svara på följande frågor:

  • Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?
  • Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier?
  • Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?
  • Hur kan man engagera eleverna i själv- och kamratbedömning?

Med hjälp av praktiska exempel anpassade till kursplanerna i Lgr11 visas flera olika sätt att bedöma elevernas prestationer. Bokens tredje upplaga har fått en ny, tydligare struktur. Den har också utökats med ytterligare exempel på forskning om formativ bedömning samt med förslag på hur man kan arbeta med exempelvis återkoppling och kamratbedömning. Den nya upplagan innehåller dessutom en diskussion om nationella prov, likvärdighet och sambedömning.

Anders Jönsson är docent i utbildningsvetenskap och är anställd som biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad.

  • Artikelnr: 40684462
  • Sidor: 224
  • Upplaga: 3.4
  • Utgivningsår: 2013
Recensioner

Del av recension från BTJ

Häftepos: 14108031

Lektör: Martin Järnek

 

Dess särskilda perspektiv på bedömning gäller hur detta bättre skall kunna stötta elevernas lärande. Boken tar bl.a. upp hur man kommunicerar mål och kriterier till eleverna, hur man kontrollerar hur de befinner sig i förhållande till kriterier och mål, samt hur eleverna skall kunna engageras i kamrat- och självbedömning. Den innehåller också praktiska exempel på detta. Författaren är docent vid högskolan i Kristianstad. Denna nya upplaga har en ändrad struktur och har utökats med ytterligare exempel på återkoppling och kamratbedömning och på forskning om formativ bedömning. Nu finns också en diskussion om nationella prov, likvärdighet och bedömning. Det skrivs en hel del böcker om betygssättning och bedömning, men denna skiljer sig genom sitt perspektiv med stark koppling mellan bedömningen och själva undervisningen - ett perspektiv som tycks vara efterfrågat. Målgruppen är främst lärare i grundskolan.