Mondo matematik för 7-9

Mondo matematik – fokus på förmågorna!

Med Mondo matematik får alla chansen att förstå och tillämpa matematikens grunder. Välj nivå för att skapa en trygg bas och låt sedan eleverna utveckla sina kunskaper i det unika avsnittet ”Tillämpa förmågorna” – mindre projekt enskilt eller i grupp.

Mondo matematik för årskurs 7-9:

  • Ger alla elever möjlighet att få en trygg bas och utveckla sina kunskaper och förmågor  i vardagsnära mindre projekt ”tillämpa förmågorna”
  • Programmering ingår som en del i grundkursen
  •  Innehåller ett modernt lärarmaterial med bedömningsstöd och stöd för att kartlägga och hjälpa elever med svårigheter i matematik

"Tillämpa förmågorna" ger förståelse för nyttan av matematik

I det unika avsnittet "Tillämpa förmågorna" får eleven använda alla förmågorna i ett sammanhang och utveckla kunskaperna på sin nivå. Till alla uppgifter finns en specifik bedömningsmatris.

Jag har använt Mondo matematik med mina sjuor i snart ett läsår. Jag gillar de olika nivåerna och att eleverna även kan träna på datorn, det gillar de. Jag har använt avsnitten ”Tillämpa förmågorna”, även på min åtta där jag tycker de varit extra bra! 

Eva Svelin, lärare för 7-9 på Stenkulaskolan i Lerum

Upptäck mer!

Läs mer om hur du och dina elever kan arbeta med Mondo matematik för årskurs 7-9 och se exempel ur lärarmaterialet.

Mer om Mondo matematik årskurs 7-9

När vi skapade Mondo matematik 7-9 ville vi erbjuda en bredd av olika uppgiftstyper. Det är lätt att använda Mondo och vara säker på att alla förmågor tränas och att hela centrala innehållet finns med. 

Olle Nyhlén Johansson, en av författarna till Mondo matematik 7-9