Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Utkik – Sveriges mest använda läromedel i SO

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Verklighetsanknutna texter och fördjupningsuppgifter inspirerar och tränar de förmågor som lyfts i kursplanen. Här finns också rikligt med självrättande övningar som tränar ämnesord och begrepp. Det flexibla upplägget gör det lätt för dig att skapa din egen undervisning.

Utkik för årskurs 7-9:

  • Tränar de förmågor som finns i kursplanen
  • Flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg
  • Underlättar individanpassning och ger varje elev stöd och utmaningar 
  • Stöder i arbetet med planering, utvärdering och bedömning

Prova böckerna och webbarna i Utkik

Studiestöd för nyanlända


Till Utkikböckerna finns ett studiestöd på arabiska och dari som riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet i boken, och du får tillgång till det genom licens hos Inläsningstjänst.

Nya aktuella ämnen varje månad 

I Utkik lärar- och elevwebb får du varje månad en ny text kring en aktuell händelse eller intressant fråga i omvärlden. Innehållet ger en fördjupad bakgrund och i anslutning till texten finns fördjupnings- och diskussionsfrågor. Du får också lärarmaterial till månadens uppgift, med tips om hur du kan jobba ämnesövergripande och kopplingar till läroplanen. 

För dig som vill arbeta helt digitalt:
Upptäck Gleerups digitala läromedel i SO för 7-9