Bokföring med Gleerups och Fortnox

Här hittar du en bokföringsövning framtagen i samarbete mellan Fortnox och Gleerups. Den lämpar sig för elever som läser företagsekonomi på en grundläggande nivå och som behöver öva på bokföring i en realistisk situation. Övningen handlar om att bokföra affärshändelser för företaget Dundrande Dans Data i två år och göra bokslut för de två åren. 

Du hittar materialet till övningen i filerna Verifikationer år 1 och Verifikationer år 2 nedan. I filerna Rapport år 1 och Rapport år 2 finns facit för hela övningen i form av olika rapporter. Materialet är kostnadsfritt. 
Här hittar du bakgrundsfakta och intstruktioner till bokföringsuppgiften 


För att kunna använda Fortnox bokföringsprogram behöver du inloggningsuppgifter som du beställer kostnadsfritt till din skola. 
Gå till Fortnox webbplats för att beställa inloggningsupppgifter
 

Balans

Ordet Balans ger associationer till balans i räkenskaperna men också till balans i livet och vikten av ett långsiktigt förhållningssätt. I den unika läromedelsserien Balans hittar du allt som du och dina elever behöver för kurserna Företagsekonomi 1 och 2.

Gymnasium och Vuxenutbildning Fortnox