Bokföring med Gleerups och Fortnox

Här hittar du en bokföringsövning framtagen i samarbete mellan Fortnox och Gleerups. Den lämpar sig för elever som läser företagsekonomi på en grundläggande nivå och som behöver öva på bokföring i en realistisk situation. Övningen handlar om att bokföra affärshändelser för företaget Dundrande Dans Data i två år och göra bokslut för de två åren. 

För att kunna använda Fortnox bokföringsprogram behöver du inloggningsuppgifter som du beställer kostnadsfritt till din skola. 
Gå till Fortnox webbplats för att beställa inloggningsupppgifter

Bokföringsuppgift

I denna pdf hittar du bakgrundsfakta och intstruktioner till bokföringsuppgiften

Du hittar materialet till övningen i filerna Verifikationer år 1 och Verifikationer år 2 nedan.
I filerna Rapport år 1 och Rapport år 2 finns facit för hela övningen i form av olika rapporter.
Materialet är kostnadsfritt.