Språkintroduktion

Av de fem introduktionsprogrammen är språkintroduktion störst. Språkintroduktion, även kallad sprint, riktar sig till nyanlända ungdomar. Utbildningen fokuserar på det svenska språket. Målet är att eleverna ska komma in på ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Här hittar du läromedel som hjälper dig och dina elever att nå dit.

Nyanlända ungdomar på sprint

Att arbeta som lärare på gymnasieskolans språkintroduktion är spännande, meningsfullt och givande men innebär också stora utmaningar. Anna Bjursén och Katarina Matsson är båda lärare på språkintroduktionsprogrammet. Här kan du läsa om deras erfarenheter och Sprint, en läromedelsserie skapad för undervisningen på språkintroduktion.

Sprint – för elever på språkintroNyhet

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Serien är framtagen specifikt för elever som går på språkintroduktion. Texter, läsförståelse och diskussion står i fokus. Här finns en tydlig struktur och stora möjligheter till nivåanpassning.

Ryktet går och 9 andra noveller

Ryktet går och 9 andra noveller är en novellsamling för ungdomar om kärlek, konflikter och vardagliga situationer med överraskande vändningar. Det är korta berättelser av lite varierande svårighetsgrad med händelser hämtade ur elevernas vardag, som förhoppningsvis ska leda till diskussioner och eftertanke.

Läsglädje

Läsglädje är en serie lättlästa böcker för vuxna som just lärt sig att läsa och förstå lite svenska. Texterna är kopplade till foton som speglar och konkretiserar vardagliga händelser där läsaren kan känna igen sig. I böckerna finns även ordlistor, dialoger och tips till dig som lärare.

Lyssna på svenska

Lyssna på svenska består av ett häfte med hörförståelseuppgifter för kopiering, hörmanus, facit och cd-audio. Materialet är tematiskt indelat, med två eller tre svårighetsnivåer inom varje område. Här finns ett enkelt talspråk och vardagsnära ämnen, som läsaren har lätt att känna igen sig i.

Ny start

Ny start 1 är en läsebok för vuxna och ungdomar som ska lära sig svenska samtidigt som de lär sig läsa. Materialet är baserat på ordbild-metoden. I den kompletterande arbetsboken finns omväxlande övningar och i lärarhandledningen hittar du kopieringsunderlag och metodiska tips och förslag kopplade till de olika ämnesområdena som behandlas i läseboken.

Reparationskurs

Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9. Materialet är även lämpligt för introduktionsprogrammet, svenska som andraspråk och grundläggande vuxenutbildning.