Sprint nybörjare, textbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Sprint finns i två nivåer – nybörjare och avancerad. Delar av innehållet utgår från Lgr 11. Sprint består av textbok, övningsbok och lärarhandledning på den första nivån och en allt-i-ett-bok och digitalt lärarmaterial för den andra nivån.

Tanken med Sprint nybörjare, textbok är att utgå från bilder och det muntliga för att på så vis närma sig det skriftliga språket och läsinlärning. Läraren kan arbeta med elevernas förförståelse genom att prata kring bilderna och den tillhörande ordlistan. Texterna finns i två svårighetsnivåer och kan anpassas individuellt till var eleven befinner sig i sin läsutveckling. Boken är uppbyggd kring olika teman och vardagliga händelser, till exempel det svenska skolsystemet, olika fritidssysselsättningar och att vara ungdom i Sverige. Bilderna och ordlistan kan med fördel även användas till olika typer av återberättande. Till Sprint nybörjare, textbok finns kompletterande Sprint nybörjare, övningsbok.

Alla texter finns inlästa, du kommer åt dem via Extramaterial, längre ner.

Sprint nybörjare, textbok i korthet:
• texter i fokus
• nivåanpassning
• tydlig struktur

  • Artikelnr : 40695536
  • Sidor : 104
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2017

Äntligen ett läromedel för Språkintroduktion

Författarna berättar om sina tankar med Sprint
Om serien
Sprint – svenska som andraspråk på språkintroduktionen

Sprint – Språkintroduktion

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Sprint finns i två nivåer – nybörjare och avancerad.