Problemlösning är det bästa som finns!

Sedan i höstas jobbar Carina Tykesson, och hennes elever i årskurs 1 på Alléskolan i Lomma, med nya Mondo matematik. Carina tycker att det bästa med Mondo är att det finns så många praktiska aktiviteter och uppgifter. Hon gillar också avstämningarna efter varje mål, minikoll, som gör det enkelt att stämma av vilka mål eleverna klarat. 

– Det är inte för mycket av samma uppgifter, utan precis lagom. Det blir aldrig tråkigt, och det finns tid att stanna upp och reflektera. Mina elever gillar verkligen att jobba med problemlösning! säger Carina. 

Många olika nivåer i klassrummet
Carina menar att en av största utmaningarna i matematikundervisningen är att det finns så många olika nivåer i klassrummet. Det är inte lätt att tillgodose och fånga upp alla. 

– Det är bra att det finns lite mer utmanande uppgifter i Mondo också. Det får eleverna att vilja utmanas och utvecklas inom matematiken.  Eller ”levla” som vi brukar kalla det för, fortsätter Carina.   

Nyligen gjorde klassen skolverkets tester för matematik, skolår 1. Då märkte Carina att klassen är duktiga på matematik. 

– Nästan alla barn i klassen gillar matte och speciellt de praktiska aktiviteterna är populära. Det finns ju massor av tips på aktiviteter och utomhusmatte i lärarhandledningen. Förra veckan jobbade vi ute på skolgården och gjorde en tallinje av hopprep, berättar Carina.

Vi hälsar på i klassen en förmiddag i slutet av vårterminen.  Just nu jobbar de med kapitlet ”Födelsedagen” i Mondo matematik 1b.

Undersökningar och aktiviteter så att barnen får testa själva
Oftast brukar Carina börja lektionen med en aktivitet av något slag, så att eleverna får jobba praktiskt och testa själva. Idag handlar det om problemlösning och att hitta olika strategier för att lösa problem. Carina inleder med en aktivitet och en färdig minilektion från lärarwebb 1.  

– Om vi har tolv sugrör och varje barn ska få lika många sugrör, hur många barn kan det då vara och hur många sugrör får de var? 

Nils och Linus jobbar ihop, och ”matteritar” på en miniwhiteboard för att förklara hur de tänker. 

– Hoppas det är tolv barn… För då får ju alla ett sugrör!  Men tänk om det är 20 barn då? Då blir ju några utan! resonerar Nils och Linus. 

Carina går runt och hjälper till om det är några som inte kommer igång. Det viktiga är inte svaret utan vägen dit, att använda de olika förmågorna. Kan det finnas fler svar? Är svaret rimligt? Har jag svarat på frågan?   

Många avstämningar gör det lätt att följa kunskapsutveckling
Andra saker som Carina gillar med Mondo matematik är att det finns avstämningar ofta, minikoll,  för att stämma av delmål och övergripande diagnoser. 

– Som pedagog kan jag enkelt stämma av vilka mål eleven klarat eller behöver fördjupa sig i, och jag får en tydlig bild över varje elevs kunskapsutveckling. Repetitionsuppgifterna är bra för de elever som behöver befästa kunskaperna och utmaningarna är toppen för de som behöver ”levla upp”, säger Carina.

Carina tycker också att det är bra att det finns många tillfällen i Mondo där eleverna får träna på att skatta sig själva, och vara ärliga mot sig själva. Hur säker är jag på uppgiften? Säker, ganska säker eller osäker?

– Det är så tydligt för eleverna vad man ska jobba med. Det är jättebra att barnen blir medvetna om målen och vad de ska lära sig, fortsätter Carina. 

Lärarhandledning med minilektioner och massor av tips
I lärarhandledningen till Mondo matematik finns många tips på aktiviteter och uppgifter, och dessutom ca 200 minilektioner per läsår. Minilektionen är en kort, färdig lektion som tar mellan fem och femton minuter att genomföra, och har blivit väldigt populär både bland lärare och elever som jobbar med Mondo matematik. 
 
– Mitt bästa tips till andra lärare som ska jobba med Mondo matematik är att sätta sig in med hjälp av lärarhandledningen. Den är väldigt tydlig med många konkreta tips på hur man kan jobba. De didaktiska filmerna är jättebra! De har gett mig många nya vinklar. Aha, så kan man också säga och visa, avslutar Carina. 

Nyfiken på Mondo matematik? Läs mer om Mondo matematik 1-3  

90 sekunder från Carinas klassrum med Mondo