Reparationskurs Engelska Kop pärm

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Reparationskurs engelska är en kopieringspärm för alla som behöver uppnå godkänt i årskurs 9 och gå vidare till gymnasiestudier, samt de elever som följer gymnasiets Introduktionsprogram.

Reparationskurs engelska är ett flexibelt material framtagit för att reparera de luckor elever kan ha i sin kunskapsbank i engelska. Det är ett kopieringsmaterial där eleverna kan arbeta metodiskt med övningar som inkluderar färdigheterna Vocabulary, Speaking, Writing, Grammar och Reading, samt ett "mock" National Test som liknar ett riktigt nationellt prov i engelska. Materialet har en progression i svårighetsgrad och är uppdelat i tre nivåer. I slutet av varje nivå finns ett självtest, "Checkpoint", som kollar av att eleverna har tillgodogjort sig tillräckligt mycket för att gå vidare till nästa nivå. När eleverna har arbetat sig igenom materialet och klarat sista Checkpoint samt National Test i slutet av pärmen är de väl förberedda inför gymnasiets nationella kurs Engelska steg 5.

Reparationskurs engelska passar dig som:

  • söker ett tydligt, metodiskt och praktiskt läromedel för Introduktionsprogrammet
  • behöver träna dina elever i vissa moment inför Engelska steg 5
  • söker ett flexibelt material som passar med elevernas individuella behov
  • söker ett läromedel med en tydlig progression i svårighetsgrad och verktyg för att kontrollera elevernas framsteg
  • vill arbeta med övningsmaterial baserat på riktiga nationella prov

Författare till Reparationskurs engelska är Karin Holmberg, gymnasielärare i engelska, svenska och media, vetenskapsjournalist samt läromedelsförfattare.

  • Artikelnr : 40672193
  • Sidor : 182
  • Upplaga : 1.18
  • Utgivningsår : 2011