Nivåtest i sfi

Tatiana Rozkina
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Nivåtest i sfi består av fem diagnostiska tester med tillhörande facit. Materialet kan användas som:
• ett ingångstest för att definiera elevens nivå vid grupplacering
• stöd för målkonkretiseringar för alla sfi-nivåer eller från nivåerna A1 till B1+ enligt GERS (Gemensam Europeisk Referensram för Språk)
• ett stöd vid gruppindelningar för att skapa grupper på samma kunskapsnivå

De fem testerna har samma principella utformning. Varje test utgörs av 150 flervalsfrågor, placerade i ökande svårighetsgrad, som kontrollerar elevernas kunskaper samt synliggör deras kunskapsluckor på varje nivå. Testerna kan användas av såväl sfi-elever, som elever som studerar svenska som andraspråk och svenska som främmande språk i nivåer från A1 till B1+ enligt GERS. Nivåerna för båda systemen är tydligt utmärkta i testerna. Materialet är skapat med utgångspunkt i processbarhetsteorin och nationella prov från olika länder.


 


 

  • Artikelnr : 40696458
  • Sidor : 112
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2017