SFI-boken WEBB! Kurs A och B, lärarwebb individlicens 12 mån

SFI-boken WEBB! Kurs A och B, lärarwebb individlicens 12 mån

Av Fredrik Harstad, Jenny Hostetter
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

För större inköp av elevwebbar, vänligen kontakta Gleerups kundservice för prisuppgift.

SFI-boken bygger på autentiska intervjuer med verkliga människor. Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga frasexempel.

SFI-boken Kurs A och B Lärarwebb innehåller facit till ÖVA!, ljudinspelningar på texterna i SFI-boken LÄS! samt hörövningarna i ÖVA!. Här finns också en rapportfunktion så att man kan följa elevernas resultat på de digitala övningarna. Dessutom finns här allt som finns på elevwebben. Webben har samma struktur som boken och varje kapitel innehåller extra övningar på kapitlets tema.

Fredrik Harstad och Jenny Hostetter är båda SFI-lärare på ABF Vux sedan många år tillbaka.

Ni måste ange er e-postadress vid beställning av webben.

 • Artikelnr: 40678126
Om serien
SFI-boken – läromedelsserie för sfi

SFI-boken

SFI-boken är en serie basläromedel som täcker samtliga studievägar och kurser inom sfi. Innehållet bygger på autentiska intervjuer och materialet har ett språkligt fokus. I serien finns textböcker med tillhörande övningsböcker, webbar och cd-boxar, i tre nivåer, samt ett heltäckande digitalt läromedel med material för samtliga kurser och studievägar.

SFI-boken för sfi kurs A, B, C och D

 • Texter som krokar tag i läsaren och lockar till inlärning
 • Huvudtexterna kan fungera som en mall åt elevernas egen språkproduktion
 • Samtliga texter finns inlästa
 • Progression mellan och inom de olika avsnitten vilket tillgodoser skiftande behov, svårighetsgrad och tempo
 • Vardagsanknutna och varierande övningar 
 • Uppgifter som låter eleverna arbeta självständigt och som ger bra träning inför de nationella proven
 • Gediget lärarmaterial som ger förslag på lektionsplanering och konkreta tips på hur man kan arbeta med läromedlet

Läroböcker + kompletterande webbar

Textböckerna i serien heter Läs!, övningsböckerna heter Öva! och cd-boxarna kallas för Lyssna! För kurs A-B finns utöver dessa även en övningsbok kallad Skriv! Här får eleverna möjlighet att träna skrivandet från bokstav och ord till enkla meningar och korta betydelsebärande texter. Elevwebbarna är ett komplement till böckerna och innehåller ljudinspelningar, interaktiva övningar och grammatikfilmer. Lärarwebbarna innehåller dessutom lärarhandledning, facit och hörövningar. 

För kurs A-B

För kurs B-C

För kurs C-D

För dig som vill arbeta helt digitalt!

SFI-boken digitalt läromedel är ett heltäckande läromedel för alla kurser och studievägar. Här finns allt du och dina elever behöver samlat i en produkt. Material till alla sfi-kurser ingår för respektive elev vilket möjliggör individanpassning i både nivå och tempo. Har du studerande som byter kurs/studieväg behöver dessa inte byta läromedel för att få tillgång till material på rätt nivå.   

Elevversionerna innehåller:

 • Text, ljud och övningsmaterial samlat i ett och samma läromedel 
 • Självrättande läs-, skriv- och bilduppgifter
 • Stöd för smart studieteknik 

Lärarversionerna innehåller dessutom:

 • Tips och idéer på hur du kan arbeta med materialet
 • Möjlighet att lägga till eget material och dela detta med dina elever  
 • Funktion för att följa upp dina elevers resultat
 • Stora möjligheter till individualisering

Till eleverna väljer du mellan:
Elevlicens 6 månader
Elevlicens 12 månader

Du som lärare väljer:
Lärarlicens 12 månader