Styrning och ledning av svensk förskola och skola, 2 uppl

Johanna Ringarp, Elisabet Nihlfors
Bok

Produkten har utgått. Använd gärna menyn eller sökfunktionen för att hitta det du söker.

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Den svenska skolan och förskolan är en komplex organisation som kan vara uppbyggd på olika sätt i olika kommuner. Hur styrs egentligen skolan och förskolan? Var fattas besluten? Vad innebär det att tillhöra en profession? Dessa är några av de frågor som behandlas i boken.

Lärare, förskollärare och fritidspedagog är mångfacetterade yrken i en mångsidig organisation. Kunskap om hur verksamheten styrs och leds är en förutsättning för att kunna ta ansvar som professionell yrkesutövare. I den här boken tecknas en översiktlig bild av ett antal områden som är viktiga för yrkesverksamma inom skolan att känna till, inte minst för att de ska kunna påverka den egna arbetssituationen.

Denna andra upplaga är bland annat uppdaterad utifrån nya bestämmelser i skollagen om skolchefer och rektorer och utifrån ett antal utredningar på nationell nivå som påverkar styrningen av både förskolan och skolan.
  • Artikelnr: 51103136
  • Sidor: 112
  • Upplaga: 2.2
  • Utgivningsår: 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 10, 2020.
Lektör Katharina Jacobsson

Lärare i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium behöver insikt i hur arbetsplatsen leds och styrs för att kunna inta ett professionellt förhållningssätt. Det här är den andra upplagan av Styrning och ledning av svensk förskola och skola, vilken har uppdaterats utifrån nya bestämmelser i skollagen från 2019; exempelvis har förskoleklassen blivit obligatorisk och förskolechefer har fått befattningen rektorer. […] Bokens styrka är att den är lättillgänglig. Den ger mycket god vägledning i hur anställda inom ovan nämnda verksamheter kan agera professionellt i sin organisation och förstå i vilket sammanhang de verkar.