Ämnesfilmer

Här hittar du korta, pedagogiska ämnesfilmer för grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning som visar upplägget i Gleerups digitala läromedel i olika ämnen, kurser och läromedel. 

Årskurs 1-3Årskurs 4-6Årskurs 7-9Gy/Vux

Svenska

Språket och berättelsen 1 digitalt läromedel
Insikter i svenska digitalt läromedel
Metafor digitalt läromedel för Svenska 1, 2 och 3

Svenska som andraspråk

SFI-boken Kurs A och B digitalt läromedel
SFI-boken kurs B och C digitalt läromedel
SFI-boken kurs C och D digitalt läromedel
Ingång sfi kurs A och B digitalt läromedel
Ingång sfi kurs B, C och D digitalt läromedel
Ingång sfi kurs C och D digitalt läromedel


Grundvux

Nå målen digitala läromedel för sva


Engelska

Viewpoints 1 digitalt läromedel 
Viewpoints 2-3 + Vocational digitala läromedel
Pick & Mix 1 och 2 digitala läromedel
New Levels digitala läromedel
 

Historia

Perspektiv på historien 1b och Perspektiv på historien Plus digitala läromedel
Perspektiv på historien 50 digitalt läromedel
Möt historien 1a1 och 1b digitala läromedel


Samhällskunskap

Arena 123 digitalt läromedel
Kompass 50 och Kompass 100 digitala läromedel
Reflex 123 och Reflex Plus digitalt läromedel
Reflex 50 digitalt läromedel
 

Introduktionsprogram/Grundläggande vuxenutbildning

Se Samhället! digitalt läromedel


Religionskunskap

En människa, tusen världar digitalt läromedel


Psykologi

Tankar, känslor, beteenden, Psykologi 1 digitalt läromedel
Tankar, känslor, beteenden, Psykologi 2 digitalt läromedel

 

Ekonomi och juridik

Balans Företagsekonomi 1och 2 digitalt läromedel
Ledarskap och organisation digitalt läromedel
LEX Privatjuridik, LEX Affärsjuridik, LEX Rätten och samhället digitala läromedel