Ämnesfilmer gymnasium- och vuxenutbildning

Här hittar du korta, pedagogiska ämnesfilmer för olika kurser på gymnasium- och vuxenutbildning som visar upplägget i Gleerups digitala läromedel i dessa ämnen/kurser.

Matematik

Prefix matematik 1b digitalt läromedel
Prefix 1b: 1 Introduktion
Prefix 1b: 2 Teori och exempel
Prefix 1b: 3 Uppgifter - elevens arbetssätt
Prefix 1b: 4 Uppgifter - uppgiftstyper och arbetsssätt
Prefix 1b: 5 Digitala verktyg

Exponent 1a digitalt läromedel
Exponent 2a digitalt läromedel

 

Biologi

Iris Biologi 1 och 2 digitala läromedel

 

Kemi

Katalys Kemi 1 digitalt läromedel
Katalys Kemi 2 digitalt läromedel
Syntes Kemi 1 digitalt läromedel
Syntes Kemi 2 digitalt läromedel

 

Naturkunskap

Naturligtvis Naturkunskap 1b digitalt läromedel

 

 

Ekonomi och juridik

Balans Företagsekonomi 1och 2 digitalt läromedel
Ledarskap och organisation digitalt läromedel
LEX Privatjuridik, LEX Affärsjuridik, LEX Rätten och samhället digitala läromedel

 

Barn- och fritidsprogrammet

Hälsopedagogik digitalt läromedel
Kommunikation digitalt läromedel
Människors miljöer digitalt läromedel
Pedagogiskt ledarskap digitalt läromedel
Specialpedagogik 1digitalt läromedel
Lärande och utveckling digitalt läromedel

 

Vård- och omsorgsprogrammet

Digitala läromedel i vård- och omsorgsutbildningens nya kurser från juli 2021

Digitala läromedel för vård- och omsorgsutbildningens kurser före juli 2021

 

El- och energiprogrammet

Dator- och kommunikationsteknik digitalt läromedel
Meta Energiteknik 1 digitalt läromedel
Meta Mekatronik digitalt läromedel

 

Fordons- och transportprogrammet

Navet Braschkunskap digitalt läromedel
Navet Fordonsteknik digitalt läromedel