Unga och religion

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

En minoritet av de unga i Sverige identifierar sig som ”troende”, och för majoriteten är religion snarare ett fenomen på distans. Vilken betydelse har ungdomars nära relationer, kön, hemort och immigrationsbakgrund för deras förhållningssätt till religion? Vilken betydelse kan religion då ha för unga människors samhällsengagemang, hur de mår, samt för hur de förhåller sig till information som ges i skola och medier?

Den här boken diskuterar religion som ett mångdimensionellt fenomen. För en ung person kan religion innebära en tro på något gudomligt, men religion kan också vara ett uttryck för identitet, familjerelationer eller ideal och värderingar. Ett sådant perspektiv ger nya insikter om religion, inte bara som individuellt livsval, utan även som socialt fenomen för den som växer upp i ett samhälle som präglas av religiös mångfald och samtidigt är ett av världens mest sekulära.

Boken riktar sig till studenter på grundnivå som är intresserade av eller i sitt yrkesliv kommer att arbeta med frågor som berör unga i Sverige. Innehållet baseras på ett stort enkätmaterial och den fungerar därför även som en introduktion till att läsa och tolka kvantitativa forskningsresultat.

Maria Klingenberg (red) är teologie doktor och lektor i religionsbeteendevetenskap med didaktisk inriktning vid teologiska institutionen, Uppsala universitet

Mia Lövheim (red)  är teologie doktor och professor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Karin Jarnkvist är doktor i religionsvetenskap, lektor i sociologi vid Mittuniversitetet.

Malin Löfstedt, lektor och forskare i religionsdidaktik vid Uppsala universitet samt även gymnasielärare.

Pia Karlsson Minganti är filosofie doktor och lektor i etnologi vid Stockholms universitet

Magdalena Nordin är docent i religionssociologi, lektor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Emin Poljarevic, docent i religionssociologi, lektor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.

Åsa Schumannär doktorand i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

Anders Sjöborg är docent och lektor i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Katarina Westerlund är docent och lektor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

  • Artikelnr : 51101361
  • Sidor : 216
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Hur förhåller sig unga i Sverige till religion? […] Vilken betydelse har religiositet i familjen för hur unga förhåller sig till religion? Finns det skillnader i att leva i storstad eller glesbygd? Hur påverkar immigration? Hur förhåller sig ungas existentiella hälsa och samhällsengagemang till religion? […] Vikten av att ta den psykiska ohälsan bland unga på största allvar poängteras. Unga och religion förmedlar viktig kunskap inom ett område som ägnats alltför liten uppmärksamhet. Den vänder sig till studenter och de som i arbetet möter unga från olika religiösa traditioner.

BTJ-häftet nr 10, 2019
Lektör Håkan Stenow