Barnet och musiken

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Barnet och musiken är en introduktion till musikpedagogik och -didaktik för blivande förskollärare. Boken fokuserar på det musikaliska och skapande barnet och pedagogens centrala roll i utvecklingen av en kultur för musikglädje. Den hjälper förskolläraren att reflektera över förhållandet mellan kunskap och färdigheter i estetiska processer med barn.

Barnet och musiken innehåller skildringar från praktiken och idéer till temaarbete i förskolan. Till varje kapitel hör studentuppgifter som kan ligga till grund för diskussion och reflektion. Boken är skriven för förskollärare, men den är också ett viktigt bidrag till andra musikpedagogiska utbildningar.

Morten Sæther är förste lektor i pedagogik vid Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim.

Elin Angelo har för tillfället en tjänst vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets program för lärarutbildning, men tjänstgör till vardags vid DMMH i Trondheim.

Översättare: Hans Dalén

Fackgranskare: Els-Mari Törnquist, filosofie doktor i musikpedagogik och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Malmö högskola och Ylva Holmberg, filosofie doktor i pedagogik vid Malmö högskola.

 

  • Artikelnr : 40685865
  • Sidor : 204
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2014
Recensioner

Del av recension från BTJ av Barnet och musiken

Denna kursbok i musikpedagogik för blivande förskollärare har två författare som presenterar sina kloka tankar om lärarens roll, främst vid musiksamlingar med förskolebarn - från koltbarn (här kallade toddlare!) och uppåt. Huvudsakligen diskuteras övergripande problem: hur mycket läraren styr respektive låter barnens idéer påverka, hur läraren är förberedd men ändå flexibel vid musikverksamhet i grupp, om musik som upplevelse och känsla samt om "... det relationella perspektiv på musik som är en underton i hela denna bok." De "stora" pedagogerna presenteras men "betygsätts" inte. Ofta inleds ett kapitel med en välvald, konkret fallbeskrivning, som gör det följande lätt att förstå och komma ihåg. Sammanfattning och genomtänkta arbetsuppgifter avslutar kapitlen. 

Häftepos: 14119046
Lektör: Barbro Sörenson