Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger?

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Nyheten är smärtsam att ta in. En man har begått grova sexuella övergrepp mot flera barn på en förskola. Det är inte första gången det sker. Ska män verkligen arbeta i förskolan? Hur ska vi kunna skydda barnen i förskolan?

Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? tar upp frågeställningar kring män i förskolan och sexuella övergrepp i förskolan. Dessa frågor går inte att separera helt och i den här boken diskuteras på vilka sätt detta är två olika angelägenheter och hur de är sammanflätade.

Hur hanterar man att den person som ska ge barnet närhet och omsorg också kan vara den som kränker och begår övergrepp? Hur ska de som arbetar på förskolan, och som inte begår brott, kunna känna sig trygga i sitt yrkesutövande? Hur skapar man en förskola som är säker för både barn och pedagoger? Häri ligger förskolans stora utmaning.

Boken består av tre delar. Den första beskriver kort förskolans kvinnodominerade historia samt motiv och insatser för att fler män ska arbeta där. Den andra delen redogör för sexuella övergrepp, deras konsekvenser för barn och verksamhet samt strategier för att förebygga övergrepp. Den tredje delen skildrar förskolans arbete med att utbilda barn och pedagoger i dessa svåra frågor, men också konkreta handlingsplaner för vad man behöver göra om det uppstår en misstanke om att ett barn kan ha varit utsatt för ett sexuellt övergrepp.

Christian Eidevald är förskollärare och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

  • Artikelnr : 40693747
  • Sidor : 200
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2016
Recensioner

Recension i Förskolan, Lärarförbundets tidskrift för förskollärare, den 8 augusti 2017

 

[…] Ämnet som tas upp i boken är smärtsamt, något som förstärks av frågetecknet i bokens titel, Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger?. Ändå är det här en bok med stor angelägenhet, dessutom rätar den ut titelns frågetecken. Behövs det verkligen män i förskolans värld? Det är en annan fråga som boken ställer och som är sammanflätad med bokens titel. Även där rätas frågetecknet ut, men problematiserar frågeställningen. Efter en bakgrundsbeskrivning och beskrivning av bokens upplägg delar Eidevald upp boken i tre delar. Del ett beskriver olika ingångar till att som man arbeta i förskolan. Del två har medförfattats av lektorerna Helena Bergström och Anna Westberg Broström och redogör för sexuella övergrepp, konsekvenser samt strategier att förebygga övergrepp. Bokens avslutande del uppehåller sig vid rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera misstänkta övergrepp i förskolan. Boken avslutas med diskussionsfrågor och referenser. Boken vänder sig till personal i förskolan.

Lektör Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 23, 2016