Ämnesdidaktik för SO-ämnena - för grundskolan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Den här boken ger en introduktion till ämnesdidaktik inom de samhällsorienterande ämnena. Utifrån de ämnesdidaktiska frågorna vad?, hur?, varför? och för vem? får läsaren ta del av ämnesdidaktisk forskning inom samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi.

Med avstamp i ämnesdidaktisk forskning presenteras konkreta råd kring hur man som lärare kan tänka kring frågor som exempelvis varför eleverna ska läsa ämnena, vilket innehåll som är relevant och vilka metoder som är lämpliga. I boken diskuteras vad ämnesdidaktik är och vad god undervisning kan vara, men även hur elever kan utveckla sitt lärande, det vill säga hur ämnesdidaktik och bedömning hänger samman. En grundtanke är att tydliggöra de ämnesdidaktiska frågorna inom respektive samhällsorienterande ämne så att blivande och verksamma lärare kan bli medvetna om vilka ämnesdidaktiska rön som finns och hur dessa kan användas i den praktiska undervisningen.

Boken vänder sig främst till blivande lärare och lärare som undervisar i samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi i grundskolan.

Christina Odenstad är fil. lic. i statsvetenskap. Hennes forskningsområde är samhällskunskapsdidaktik med inriktning mot prov och bedömning. Hon är legitimerad lektor i samhällskunskap och religionskunskap och verksam som lärare på Rudbeck gymnasium i Sollentuna. Hon arbetar även med ämnesdidaktiska frågor och bedömningsfrågor inom de samhällsorienterande ämnena på uppdrag av Karlstads universitet och Skolverket.

  • Artikelnr: 40685919
  • Sidor: 136
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2014
Recensioner

 

Del av recension från BTJ av Ämnesdidaktik för SO-ämnena
Häftepos: 14122030
Lektör: Marianne Ericson

 

Christina Odenstad är lektor i samhällskunskap och religionskunskap. Hon forskar inom samhällskunskapsdidaktik med inriktning mot prov och bedömning. Boken behandlar både SO-ämnena som en helhet och varje ämne för sig. De viktigaste frågorna som Odenstad ger svar på är: varför ska eleverna läsa ämnet, vad ska de lära sig och hur kan de bäst lära sig?

 

Alla SO-ämnen har påverkats av att Sverige blivit ett mer mångkulturellt samhälle, det är viktigt att anpassa undervisningen till detta. Odenstad menar också att det går att kombinera formativ och summativ bedömning där man ser en positiv utveckling hos eleverna. Boken har en detaljerad och bra innehållsförteckning. Språket innehåller många fackuttryck och riktar sig främst till blivande och verksamma SO-lärare inom grundskolan.