Barn, barndom och samhälle - svensk utbildningshistoria

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Barn, barndom och samhälle. Svensk utbildningshistoria handlar om skolor och alla de personer som funnits i dem: elever, studenter och lärare i första hand, men även andra, som skolpolitiker och debattörer. Boken handlar också om samhällsförändringen i stort från det sena 1500-talet fram till i dag.

Skolans historia har formats av många parallella förändringsprocesser: klassamhällets och demokratins utveckling, förändrade föreställningar om samhällets behov av kvalifikationer och krav på medborgarna, nya vetenskapliga rön om barn och uppväxtförhållanden samt läraryrkets förändring. Därmed är detta också en bok om barn och barndomens historia, om synen på barns kulturella och sociala plats samt om föreställningar om normalitet och avvikelse.

Skolans och utbildningsväsendets historia handlar dessutom om hur en obligatorisk skola ska se ut för att den ska passa alla barn men samtidigt skapa förutsättningar att ta till vara på varje barns unika möjligheter. Varför är utbildning i skolor både en plikt och en möjlighet? Hur påverkar och påverkas skolan av välfärdssystemets utveckling? Det är den historien den här boken beskriver.

Bengt Sandin är docent i historia och professor vid Institutionen för tema, tema Barn, vid Linköpings universitet.

Maria Sundkvist är docent i barn och utbildningsledare vid Linköpings universitet.

  • Artikelnr: 40678249
  • Sidor: 168
  • Upplaga: 1.6
  • Utgivningsår: 2014
Recensioner

Del av recension från BTJ
Häftepos: 15101027
Lektör: Martin Järnek

 

Boken ger en översikt av svensk utbildningshistoria och samhällsförändringar i stort från det sena 1500-talet fram till idag. I fokus står barn och elever. Skolans historia har formats av många parallella förändringsprocesser, t.ex. klassamhällets och demokratins utveckling, föreställningar om samhällets krav på medborgarna, vetenskapliga rön om barn och uppväxtförhållanden och läraryrkets förändringar. Allt detta försöker författarna behandla på ganska få sidor, vilket i och för sig är en prestation. I slutet diskuterar man också frågan hur en obligatorisk skola ska se ut för att passa alla barn och ta vara på individens unika möjligheter. Det skrivs ganska få pedagogikhistoriska verk idag, och denna bok skiljer sig genom det långa perspektivet, den breda samhällsanknytningen och betoningen av barndomsperspektivet. Författarna har lyckats mycket väl att på ett begränsat utrymme framställa utbildningshistorien ur ett visst perspektiv. En grundbok för många utbildningar.