Samhällskunskap för lärare 4-9

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Samhällskunskap handlar om hur individer och samhällen påverkar varandra. Samhällsfrågor och samhällsstrukturer granskas och analyseras ur olika perspektiv. Ämnet är omfångsrikt och innehåller flera olika kunskapsområden. Läraren har en central roll för elevernas lärande och för att bidra till detta behöver läraren själv goda kunskaper.

I den här boken sammanfattas de akademiska ämnesområden som ligger till grund för det centrala innehåll som omfattas i grundskolans kursplan i samhällskunskap. De aspekter som lyfts fram är sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska. Dessutom ges en inblick i vetenskapligt arbete samt hur man som lärare kan arbeta med ämnet. Boken innehåller såväl teoretiska som praktiska resonemang.

Kapitlen är skrivna av kunniga författare som har djupa kunskaper inom sina respektive områden. Innehållet är anpassat för att ge lärare i samhällskunskap en god grund när det gäller ämneskunskaper i relation till den kursplan som ska följas.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare på grundskolan, främst årskurs 4–6 och årskurs 7–9.

Christina Odenstad (red.) är fil.lic. i statsvetenskap och doktorerar vid Karlstads universitet, även verksam som lektor i samhällskunskap.

Hanna Bäck är professor i statsvetenskap, Lunds universitet.

Simon Lindgren är professor i sociologi, Umeå universitet.

Lars Nohagen är fil. kand och universitetsadjunkt, verksam som ämnesdidaktiker i samhällskunskap, Stockholms universitet.

Mats Odenstad är verksam som rådman på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Roxanna Sjöstedt är universitetslektor i statsvetenskap, Lunds universitet.

  • Artikelnr: 40693761
  • Sidor: 312
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2017