Lärande bedömning, 5 uppl

Lärande bedömning, 5 uppl

Anders Jönsson
Bok

Produkten har utgått. Använd gärna menyn eller sökfunktionen för att hitta det du söker.

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan användas som ett redskap för en allsidig kunskapsutveckling och för att stödja elevernas ansvar för det egna lärandet.

Boken försöker bland annat svara på följande frågor:

• Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?
• Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier?
• Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?
• Hur minskar man negativ påverkan från summativa bedömningar, som betyg och nationella prov?

I den femte upplagan av ”Lärande bedömning” har flera kapitel skrivits om och kompletterats med den senaste forskningen inom bedömning, vilket gör denna upplaga ännu tydligare och mer fokuserad än tidigare upplagor.

Anders Jönsson är professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad.

  • Artikelnr: 51104171
  • Sidor: 184
  • Upplaga: 5.2
  • Utgivningsår: 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 14, 2020.
Lektör Linus Björk

Mycket bedömning i skolvärlden är summativ, det vill säga att den visar någonting av vad en elev har lärt sig i ett ämne och till stor del används för exempelvis betygsättning. Däremot hjälper sådan bedömning föga för att eleven ska kunna förbättra sin inlärning. Lärande bedömning är svår att genomföra, men den här forskningsteoretiska ansatsen torde kunna utgöra ett gott och läsvärt diskussionsmaterial för arbetslag i skolor där personalen vill modifiera sitt arbetssätt genom ett systematiskt kvalitetsarbete. I denna femte upplaga av Lärande bedömning är förändringarna omfattande jämfört med den föregående, t.ex. har kapitel skrivits om och kompletterats med den senaste forskningen. Författaren skriver att den inte är en praktisk handbok, men den är långtifrån bara abstrakt utan har en del konkreta råd. Målgruppen, verksamma och blivande lärare, lär inte möta några språkliga problem.