Matematik för lärare, My

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

My är en matematikdidaktisk bok som fokuserar på vad som kännetecknar elever i behov av särskilt stöd. Författarna delar in dessa elever i tre kategorier: elever i matematiksvårigheter, elever med särskilda förutsättningar samt tvåspråkiga elever. Boken innehåller också förslag på åtgärder och vidare läsning inom området.

Med utgångspunkt i aktuell matematikdidaktisk forskning försöker författarna ge svar på bland annat följande frågor:

  • Hur vanligt är det med matematiksvårigheter i skolan och vad beror de på?
  • Hur kan man bäst evaluera elever i matematiksvårigheter?
  • Vad innebär uttrycket "elever med särskilda förutsättningar" och vad kännetecknar dessa elever?
  • Vilka områden inom undervisningen är viktiga att uppmärksamma när det gäller tvåspråkiga elever?


My är skriven för alla som undervisar i matematik, såväl lärarstuderande som verksamma lärare.
I serien Matematik för lärare finns även Ypsilon Grundbok band 1 och 2 samt Delta Didaktik. Ypsilon behandlar det matematiska innehållet i grundskolan. I direkt anslutning till ämnesinnehållet behandlas de matematikdidaktiska frågeställningar som är relevanta. Delta behandlar matematikdidaktiska frågor som inte är knutna till något specifikt matematiskt tema.

Författare: Kristine Jess, Jeppe Skott och Hans Christian Hansen. Författarna är verksamma inom den danska lärarutbildningen. Jeppe Skott är även professor i matematikdidaktik vid Växjö universitet.

Översättning: Joachim Retzlaff

Fackgranskare för den svenska utgåvan: Mikael Holmquist, universitetslektor vid Enheten för ämnesdidaktik, Göteborgs universitet samt Johan Häggström, universitetslektor vid Enheten för ämnesdidaktik, Göteborgs universitet och vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning

  • Artikelnr : 40673985
  • Sidor : 68
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2011