Problemlösning och matematisk modellering

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Matematik kan beskrivas som en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. För eleven handlar det om att lära sig använda matematiska modeller som inte bara löser enstaka problem, utan modeller som kan modifieras och generaliseras till att lösa olika problem och nya typer av problem.

I dagens skola saknas ofta en plan för hur elever kan tillägna sig en sådan problemlösningsförmåga. Ofta handlar det mer om att aktivera eleverna, och låta dem gissa och pröva, än om att lära dem grundläggande strategier för problemlösning.

För att bli en bra problemlösare behöver man behärska ett antal matematiska modeller. Det är bland dem man kan söka strategier för att lösa problem, ofta genom att kombinera flera strategier eller att utveckla dem. Man löser då problemen med hjälp av matematisk modellering.

Målen för skolans problemlösning bör handla dels om att förbereda eleverna för vanligt förkommande rutinproblem i vardagen, dels om att resonera sig fram till lösningar på nya typer av problem. Det gäller också att bygga upp ett positivt förhållningssätt till problemlösning.

Den här boken visar hur man kan arbeta med problemlösning och matematisk modellering i alla årskurser. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare på grundskola och gymnasieskola.

Natalia Karlsson är docent i matematik och lektor i matematik med inriktning mot didaktik. Natalia arbetar som lärarutbildare vid Södertörns högskola.

Wiggo Kilborn var tidigare universitetslektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet och arbetar nu som konsult inom utbildningsområdet.

  • Artikelnr: 40692078
  • Sidor: 216
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2015