Text och kontext - perspektiv på textanalys

Karin Helgesson (red.), Hans Landqvist (red.), Anna Lyngfelt (red.), Andreas Nord (red.), Åsa Wengelin (red.)
Bok

Produkten har utgått. Använd gärna menyn eller sökfunktionen för att hitta det du söker.

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Denna bok finns även som e-bok (ISBN 9789151109220) och går att köpa via nätbokhandeln.

Vad är egentligen en text? Vad finns det för olika metoder för att analysera texter? Och vilka metoder lämpar sig för att besvara olika forskningsfrågor när det gäller texter?

Syftet med Text och kontext – perspektiv på textanalys är att presentera olika metoder för att analysera texter av olika slag och visa hur metoderna kan användas för att besvara olika forskningsfrågor. Författarna redogör för ett antal undersökningar av texter som hör hemma i olika sammanhang – kontexter.

Undertiteln, perspektiv på textanalys, syftar på ett antal skilda forskningstraditioner som ofta används inom dagens textforskning. Denna teoretiska och metodologiska variation ligger också till grund för upplägget av boken. Den övergripande tanken är att de olika kapitlen ska presentera undersökningar ”från ax till limpa” med särskilt fokus på fem övergripande områden i fråga om textanalys: retorisk analys, skriftbruksansatser, kritiska ansatser, multimodala ansatser och automatiska analyser av text.

Text och kontext riktar sig främst till studenter i svenska och i svenska som andraspråk, studenter inom olika lärarutbildningar, blivande språkkonsulter och kommunikatörer liksom blivande översättare. Den kan också vara till nytta för andra som intresserar sig för analys av texter, till exempel samhällsvetare och kulturvetare.

Redaktörer för boken är filosofie doktor Karin Helgesson, docent Hans Landqvist, docent Anna Lyngfelt, docent Andreas Nord och docent Åsa Wengelin, alla universitetslektorer vid Göteborgs universitet.

Peter Andersson är filosofie doktor i nordiska språk och universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet.

Christoffer Dahl är filosofie doktor i humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap och lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Högskolan Kristianstad.

Karin Helgesson är filosofie doktor i nordiska språk och lektor i svenska vid Göteborgs universitet.

Per Holmberg är professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning.

Hans Landqvist är filosofie doktor och docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, docent i svenska språket vid Vasa universitet i Finland och universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet.

Anna Lyngfelt är docent i litteraturvetenskap och lektor i svenska med inriktning mot ämnesdidaktik.

Andreas Nord är filosofie doktor och docent i nordiska språk samt universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet.

Christina Olin-Scheller är professor i pedagogiskt arbete och anställd vid institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet.

Sylvana Sofkova Hashemi är docent i utbildningsvetenskap och lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.

Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid institutionen för pedagogiska studier på Karlstads universitet.

Åsa Wengelin är filosofie doktor i allmän språkvetenskap, docent i handikappvetenskap och lektor i svenska vid Göteborgs universitet.

Kenneth Wilhelmsson är filosofie doktor i allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet.

  • Artikelnr : 40693648
  • Sidor : 232
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2017

Undersökningar av texter ”från ax till limpa"

Mer om Text och kontext - perspektiv på textanalys
Recensioner

[…]Boken exemplifierar ett antal ingångar till analys av text, frågeställningar, undersökningsupplägg och slutsatser. Den uppvisar en bredd ifråga om teorier och metoder. Textforskningen är ett växande område och här får läsaren ett gediget axplock. Sektionerna omfattar retorisk analys, skriftbruksansatser, multimodala ansatser och automatiska analyser av text. Varje kapitel utgör en självständig enhet, men bidragen bildar ändå en större helhet. […] Dagens textforskning ägnar sig inte bara åt själva texterna utan studerar dem i deras kontexter. Verbalt språk spelar en central roll och brukaren har olika modaliteter till förfogande. Varje kapitel avslutas med en referenslista.

BTJ-häftet nr 11, 2017, Lektör Agneta Wirberg