Från spår till bevis, 2 uppl
Prova

Från spår till bevis, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Den här boken tar dig med på en kriminalteknisk resa som sträcker sig från brottsplats till domstol. Var börjar man och hur kan man som polis i yttre tjänst praktiskt gå tillväga för att tillvarata viktiga spår? Genom forensisk medvetenhet och tidig bevissäkring bidrar den undersökande polisen till en framgångsrik utredning.

Från spår till bevis – kriminalteknik för poliser i yttre tjänst ger blivande och yrkesverksamma poliser grundläggande kunskaper i praktisk spårsäkring, analys och metodik gällande teknisk bevisning vid mängdbrott.

Boken beskriver bland annat hur en brottsplatsundersökning kan gå till och vilka spår en polis i yttre tjänst kan säkra på en plats eller på en person. Här beskrivs också generella kriminaltekniska metoder . I boken ges förslag på brottsplatsmetodik, bevisvärdering, dokumentation, spårsäkring, hantering av spår och beslag samt primära åtgärder vid grova brott och dödsfall.

I denna andra upplaga har lagändringar och lagstöd uppdaterats. Bilder och flödesscheman har tillkommit för att tydliggöra bokens innehåll. Dessutom har några av bokens arbetsmetoder uppdaterats, bland annat hur BF/IGV-poliser kan arbeta med att formulera hypoteser på en brottsplats.
Anna Schneider Jacobsson är verksam som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Hon började arbeta som polis 2008 och som kriminaltekniker 2011. Sedan 2017 har Anna utbildat polisstudenter, civila brottsutredare och militärpolisen.

Bo Svensson har arbetat som polis sedan 1978 och som kriminaltekniker 1998–2009. Därefter arbetade han som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Sedan 2019 undervisar han på konsultbasis och föreläser bland annat för elever i gymnasieskolor, polisstudenter, civila brottsutredare, militärpolisen och förundersökningsledare.
___

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Bokens upplägg och läsanvisningar 19

DEL 1

1. Kriminalteknikens historia       23

2. Nationellt forensiskt centrum (NFC)       27

Polismyndighetens forensiska stationer 28

Resultatvärdering och utlåtandeskala 28

3. Vem gör vad?       33

Forensiker 33

Kriminaltekniker 34

Lokus – Lokala brottsplatsundersökare 35

BF/IGV – brottsförebyggande ingripandeverksamhet 35

PNU – polisens nationella utredningsdirektiv 36

Brottsplatsundersökning – en beskrivning och analys av platsen 36

4. Dokumentation på brottsplatsen – tidig bevissäkring       43

FILIP – Filer inom polisen 43

Dokumentera objektivt 45

Tolka inte – beskriv 48

Dokumentation i bild och i text 49

Språket i polisens dokumentation 52

Pennan kan fria eller fälla 53

5. Kontaminering       57

Biologiska spår, fibrer och hår 58

Elimineringsdatabas för dna 59

6. Polis först på plats      61

Vad räknas som spår? 61

Vad är ett beslag? 62

Avspärrning 64

7. Att göra en brottsplatsundersökning       67

Att göra en brottsplatsbeskrivning och brottsplatsanalys 69

Exempel på analys och formulering av hypoteser 70

Brottsplatsundersökning vid grova brott 74

8. Bevisvärdering av fynd på brottsplatsen      77

Brister i brottsplatsundersökningen 77

Att värdera ett spårs betydelse på brottsplatsen 79

Värderande undersökningar på NFC 83

Bevisvärdering i rättsprocessen 84

Oskyldighetspresumtionen 84

9. Brottsplatsmetodik       87

Arbetsmetodik på brottsplatsen för BF/IGV-poliser 89

Närområde 91

Skalskydd 93

Den centrala brottsplatsen 96

Avrapportera korrekt 101

10. Hantering av beslagtaget gods      103

Försiktig hantering 103

Grovt vapenbrott 106

Hantering av vapen 108

Hantering av kläder på misstänkt person 114

Hantering av narkotika 118

Hantering av kontanter 119

Inskrivning av beslag 119

Polisens PM som informationsunderlag vid upprättande

av begäran om kriminalteknisk undersökning 121

11. Brott i nära relation      123

Hedersrelaterade brott 124

Polis först på plats vid brott i nära relationer 124

Läkarundersökning och rättsintyg 126

12. Dödsfall      129

Naturliga dödsfall – sjukvårdens ansvar 129

Varför görs rättsmedicinsk undersökning? 132

Kan platsen för dödsfallet vara en brottsplats? 133

Arbogafallet 139

Mord eller självmord? 140

Verkliga fall som hanterats felaktigt 142

Dödstecken 146

DEL 2

13. Fotografering med mobiltelefon      153

Bestämmelser för fotografering 153

Fotografering av en brottsplats 154

Fotografering av person 157

Spårfotografering 158

Belysning 162

14. Fotograferingsteknik       165

Exponerings- och fokuslås 165

Flygplansläge 166

Bildjustering 166

Perspektiv 167

15. Skospår och däckspår      171

Säkring av skoavtryck 171

Säkring med gelatinfolie/skospårsfolie 173

Elektrostatisk lyftning av skoavtryck på papper/tidningar 176

Elektrostatisk lyftning av skoavtryck på golv 177

Skospårsundersökning 178

Däckspår 179

16. Verktygsspår och lås      181

Säkring av verktygsspår 182

Mikrosil 182

Lås 185

Låsdelar 186

Tillhållarlås 187

Låshus 187

Dubbelfallås med förregling 188

Låscylindrar 189

Spanjolett 189

Digitalt lås 190

Dyrkar 190

Inbrottsskydd 191

17. Biologiska spår       193

Säkring av biologiska spår 195

Dokumentation 197

Spårsäkring på lösa föremål 198

Spårsäkra vätskor 200

Salivprov 200

Dna-register 203

Märk-dna 204

18. Hår, textila fibrer, glas och färg       209

Hår 209

Textila fibrer 209

Glas 210

Färg 211

19. Fingeravtryck      213

Fingeravtryckens ursprung 213

Fingeravtryckens papillarlinjer 214

Mönstertyper 214

Spår av fingeravtryck 215

Latenta fingeravtryck 217

Framkalla och säkra latenta fingeravtryck 218

Mikrosil för ojämna och rundade ytor 222

Färgade avtryck 224

Plastiska avtryck 225

Spår från handskar 226

Spårkort 227

Daktyloskopi 230

Gallringsbestämmelser 231

20. Bilundersökning       233

21. It-relaterade brott       235

22. Avspärrning 239

Beslut och utformning 240

23. Åtgärder vid grova brott      243

Sexualbrott 244

Bränder 249

CBRNE/farliga ämnen 254

Självtest 265

Facit 271

Litteraturförteckning 277

Register 281

  • Artikelnr: 51109367
  • Sidor: 288
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2023