Från spår till bevis, 2 uppl

Kriminalteknik för poliser i yttre tjänst

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Den här boken tar dig med på en kriminalteknisk resa som sträcker sig från brottsplats till domstol. Var börjar man och hur kan man som polis i yttre tjänst praktiskt gå tillväga för att tillvarata viktiga spår? Genom forensisk medvetenhet och tidig bevissäkring bidrar den undersökande polisen till en framgångsrik utredning.

Från spår till bevis – kriminalteknik för poliser i yttre tjänst ger blivande och yrkesverksamma poliser grundläggande kunskaper i praktisk spårsäkring, analys och metodik gällande teknisk bevisning vid mängdbrott.
 

Boken beskriver bland annat hur en brottsplatsundersökning kan gå till och vilka spår en polis i yttre tjänst kan säkra på en plats eller på en person. Här beskrivs också generella kriminaltekniska metoder. I boken ges förslag på brottsplatsmetodik, bevisvärdering, dokumentation, spårsäkring, hantering av spår och beslag samt primära åtgärder vid grova brott och dödsfall.
 

I denna andra upplaga har lagändringar och lagstöd uppdaterats. Bilder och flödesscheman har tillkommit för att tydliggöra bokens innehåll. Dessutom har några av bokens arbetsmetoder uppdaterats, bland annat hur BF/IGV-poliser kan arbeta med att formulera hypoteser på en brottsplats.

Anna Schneider Jacobsson är verksam som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Hon började arbeta som polis 2008 och som kriminaltekniker 2011. Sedan 2017 har Anna utbildat polisstudenter, civila brottsutredare och militärpolisen.

Bo Svensson har arbetat som polis sedan 1978 och som kriminaltekniker 1998–2009. Därefter arbetade han som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Sedan 2019 undervisar han på konsultbasis och föreläser bland annat för elever i gymnasieskolor, polisstudenter, civila brottsutredare, militärpolisen och förundersökningsledare.

 

 

 

  • Artikelnr : 51109367
  • Sidor : 288
  • Upplaga : 2.2
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Från spår till bevis

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 5, 2023. Lektör: Erika Storme Martinger

Från spår till bevis har uppdaterats genom att referenser numera lyfts ur texten i syfte att göra den lättare att läsa. Även lagtext och lagstöd samt arbetsmetoder har uppdaterats. Några andra mindre ändringar har också gjorts såsom till exempel nya flödesscheman. Detta gör att tidigare upplagor bör bytas ut. Anna Schneider Jacobsson är ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid en polisutbildning. Bo Svensson har arbetat som polis, kriminaltekniker samt som ämnesansvarig lärare vid polisutbildning. […] Tillsammans har de skrivit en praktiskt orienterad, pedagogisk handbok som vänder sig till polisstudenter och yrkesverksamma poliser som behöver repetera. Boken ger en grund att stå på när det gäller kriminalteknik. Den behandlar bland annat kriminalteknikens historia, vem som gör vad på en brottsplats och efteråt då det gäller att säkra, bevara och ta hand om bevisen. Fotografering, naturliga och onaturliga dödsfall beskrivs med exempel på när det gjorts felbedömningar, skospår, lås, biologiska spår samt fingeravtryck. Vad en polis skall göra som kommer först till en brottsplats, hur man rent konkret gör en brottsplatsundersökning, bevisvärderar och rapporterar korrekt och hanterar beslagtaget gods samt hur man utreder våld i nära relationer. Mycket bra är de arbetsmetodssammanställningar och instuderingsfrågor som finns.

---

Utlåtande från studenter Ht2023

"Otrolig kurslitteratur, har läst hela p.g.a. intresse. Väldigt givande inför lektioner."

"Tycker att denna kurslitteratur har varit otroligt hjälpsam, tydlig och enkel att applicera i verkligheten."

"Väldigt bra! Informationsrik och omfattande samt lättläst."

"Bra förklaringar, bra bakgrundsfakta, värdefull information."

"En bra bok, lätt att navigera, bra och relevant info. Den blir inte för "tung" att läsa igenom. Riktigt bra kurslitteratur helt enkelt och ett väldigt bra hjälpmedel."

"Lättläst och väldigt intressant. Pedagogiskt precis så som det ska vara. Grafiskt tilltalande."

---