Från spår till bevis, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Den här boken tar dig med på en kriminalteknisk resa som sträcker sig från brottsplats till domstol. Var börjar man och hur kan man som polis i yttre tjänst praktiskt gå tillväga för att tillvarata viktiga spår? Genom forensisk medvetenhet och tidig bevissäkring bidrar den undersökande polisen till en framgångsrik utredning.

Från spår till bevis – kriminalteknik för poliser i yttre tjänst ger blivande och yrkesverksamma poliser grundläggande kunskaper i praktisk spårsäkring, analys och metodik gällande teknisk bevisning vid mängdbrott.
 

Boken beskriver bland annat hur en brottsplatsundersökning kan gå till och vilka spår en polis i yttre tjänst kan säkra på en plats eller på en person. Här beskrivs också generella kriminaltekniska metoder . I boken ges förslag på brottsplatsmetodik, bevisvärdering, dokumentation, spårsäkring, hantering av spår och beslag samt primära åtgärder vid grova brott och dödsfall.
 

I denna andra upplaga har lagändringar och lagstöd uppdaterats. Bilder och flödesscheman har tillkommit för att tydliggöra bokens innehåll. Dessutom har några av bokens arbetsmetoder uppdaterats, bland annat hur BF/IGV-poliser kan arbeta med att formulera hypoteser på en brottsplats.

Anna Schneider Jacobsson är verksam som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Hon började arbeta som polis 2008 och som kriminaltekniker 2011. Sedan 2017 har Anna utbildat polisstudenter, civila brottsutredare och militärpolisen.

Bo Svensson har arbetat som polis sedan 1978 och som kriminaltekniker 1998–2009. Därefter arbetade han som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Sedan 2019 undervisar han på konsultbasis och föreläser bland annat för elever i gymnasieskolor, polisstudenter, civila brottsutredare, militärpolisen och förundersökningsledare.

 

 

 

  • Artikelnr: 51109367
  • Sidor: 288
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2023