Från spår till bevis

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Den här boken tar dig med på en kriminalteknisk resa som sträcker sig från brottsplats till domstol. Var börjar man och hur kan man som polis i yttre tjänst praktiskt gå tillväga för att tillvarata viktiga spår? Genom forensisk medvetenhet och tidig bevissäkring bidrar den undersökande polisen till en framgångsrik utredning.

Från spår till bevis – kriminalteknik för poliser i yttre tjänst ger blivande och yrkesverksamma poliser en grundläggande kunskaper i praktisk spårsäkring, analys och metodik gällande teknisk bevisning.  

Boken beskriver bland annat hur en brottsplatsundersökning kan gå till och vilka spår en polis i yttre tjänst kan säkra på en plats eller på en person. Här beskrivs också generella kriminaltekniska åtgärder vid mängdbrott och grova brott. I boken ges förslag på arbetsmetoder, dokumentation, hantering av spår och beslag samt åtgärder vid dödsfall. 

Anna Schneider Jacobsson är verksam som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Hon började arbeta som polis 2008 och som kriminaltekniker 2011. Sedan 2017 har Anna utbildat polisstudenter, civila brottsutredare och militärpolisen.

Bo Svensson har arbetat som polis sedan 1978 och som kriminaltekniker 1998–2009. Därefter arbetade han som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Sedan 2019 undervisar han på konsultbasis och föreläser bland annat för elever i gymnasieskolor, polisstudenter, civila brottsutredare, militärpolisen och förundersökningsledare.

---

Innehållsförteckning

Författarpresentationer         3

Innehåll            4

Förslag på arbetsmetoder     12

Inledning         17

1 Kriminalteknikens historia 20

2 Nationellt forensiskt centrum (NFC)           23

– Verksamhetsområden         23

– Polismyndighetens forensiska stationer    24

– Resultatvärdering och utlåtandeskala         25

3 På brottsplatsen                     29

– Vem gör vad?                           29

– BF/IGV – Brottsförebyggande Ingripandeverksamhet       31

– PNU-polisens nationella utredningsdirektiv                          32

– Brottsplatsundersökning     32

4 Dokumentation på brottsplatsen – tidig bevissäkring     35

– FILIP – Filer inom polisen     35

– Dokumentera objektivt       37

– Tolka inte – beskriv                38

– Dokumentation i bild och i text                     39

– Språket i polisens dokumentation                41

– Pennan kan fria eller fälla.   42

5 Kontaminering                        46

– Dna, fibrer och hår                 46

– Elimineringsdatabas för dna                            47

6 Första polis på plats              49

– Vad räknas som spår?           49

– Vad är ett beslag?                  50

– Avspärrning 51

7 Att göra en brottsplatsundersökning         54

– Att göra en brottsplatsanalys                         55

– Hypoteser    56

– Exempel på en uppställning av hypotespar                            57

8 Bevisvärdering på brottsplatsen                  60

– Brister i brottsplatsundersökningen            60

– Att värdera ett spårs betydelse                     62

– Bevisvärdering i rättsprocessen                    65

– Värderande undersökningar                           66

– Oskyldighetspresumtionen 67

9 Brottsplatsmetodik               69

– Arbetsmetodik på brottsplatsen                   70

– Närområdet 72

– Skalskydd     73

– Den centrala brottsplatsen 76

– Avrapportera korrekt           79

10 Hantering av beslagtaget gods                   81

– Försiktig hantering                 81

– Hantering av vapen               83

– Hantering av kläder på misstänkt person   88

– Hantering av narkotika         91

– Hantering av kontanter        93

– Inskrivning av beslag             93

– Polisens PM som informationsunderlag vid upprättande av begäran om forensisk undersökning         94

11 Brott i nära relation           95

– Hedersrelaterade brott       96

– Polis först på plats vid brott i nära relationer                        96

– Läkarundersökning och rättsintyg                 97

12 Dödsfall      100

– Naturliga dödsfall – sjukvårdens ansvar     100

– Varför görs rättsmedicinsk undersökning? 103

– Kan platsen för dödsfallet vara en brottsplats?                    104

– Arbogafallet 108

– Mord eller självmord?          110

– Verkliga fall som hanterats felaktigt             111

– Dödstecken 115

13 Fotografering med mobiltelefon               120

– Bestämmelser för fotografering                    120

– Fotografering av en brottsplats                     120

– Fotografering av person      122

– Spårfotografering                  123

– Belysning      125

14 Fotograferingsteknik         127

– Exponering och fokuslås      127

– Flygplansläge                           127

– Bildjustering 128

– Perspektiv    128

15 Skospår och däckspår        130

– Säkring av skoavtryck           130

– Säkring med gelatinfolie/skospårsfolie       131

– Elektrostatisk lyftning av skoavtryck på papper/tidningar 133

– Skospårsundersökning         134

– Däckspår       134

16 Verktygsspår och lås          135

– Säkring av verktygsspår       135

– Mikrosil         136

– Lås                   137

– Låsdelar         138

– Tillhållarlås    138

  • Artikelnr : 51108728
  • Sidor : 272
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Från spår till bevis

Publiceras i BTJ-häftet nr 18, 2022. Lektör: Erika Storme Martinger.

I Från spår till bevis behandlar de båda författarna ämnet kriminalteknik på ett föredömligt pedagogiskt sätt. Författarna ger grundläggande kunskaper om hur poliser skall hantera och dokumentera olika spår. Upplägget är tydligt med bra kapitelindelning. Inledningsvis berättas om kriminalteknikens historia och hur organisationen ser ut i dagsläget och vem som gör vad. Därefter följer konkreta instruktioner om hur man säkrar bevis på en brottsplats eller en person – både synliga och osynliga fysiska spår samt digitala spår. Hantering av beslagtaget gods, brott i nära relation, fotografering, verktygsspår, fingeravtryck är några av de många områden som behandlas. Boken har ett praktiskt anslag och är därför mycket lämplig för målgruppen blivande poliser i yttre tjänst. Även yrkesverksamma poliser kan kanske behöva repetera och då är boken också användbar. Den avslutas med instuderingsfrågor med facit samt litteraturförteckning och är delvis illustrerad.