Intersektionalitet i socialt arbete, 3 uppl

Intersektionalitet i socialt arbete, 3 uppl

Teori, reflektion och praxis

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass, etnicitet/"ras", funktionalitet och ålder skapas föreställningar och handlingar som leder till förtryck och ojämlikhet. Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just därför får de stora konsekvenser för både enskilda individer och samhället i stort. 

Med hjälp av konkreta exempel visar författaren här hur också det sociala arbetet påverkas av dessa maktstrukturer, oavsett vilka intentioner socialarbetare har. Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. 

Denna tredje upplaga har reviderats så att det intersektionella perspektivet utöver kön, sexualitet, klass och etnicitet/”ras” också inkluderar funktionalitet och ålder. Bokens konkreta exempel har utvecklats och fördjupats och ny forskning har inkluderats.

Tina Mattsson är docent i socialt arbete, socionom och genusvetare. Hon är verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

  • Artikelnr : 51106823
  • Sidor : 280
  • Upplaga : 3.3
  • Utgivningsår : 2021
Recensioner

"Lyfter på ett pedagogiskt och grundligt sätt upp komplexiteten i och funktionen av olika maktordningar." Universitetslektor, Göteborgs universitet

"Intersektionalitet och makt är viktiga delar att bearbeta inom ämnet socialt arbete. Tydlig bok med goda exempel." Användarcitat Intersektionalitet i socialt arbete, 3 uppl

---

Del av recension i BTJ-häftet nr 20, 2021.
Lektör Bosse Forsén

Intersektionalitet i socialt arbete är en väl genomarbetad, välskriven och angelägen bok, författad av Tina Mattsson som är en inom området högst kvalificerad forskare och socionom. I denna bok fokuserar hon på samhälleliga maktstrukturer av olika slag, med det gemensamt att vi alla är mer eller mindre omedvetna om dessa och därmed genom vårt handlande tenderar att bidra till att reproducera dem. Utifrån ett intersektionellt perspektiv analyseras hur olika maktaspekter är relaterade till och påverkar varandra. […] I boken presenteras en rad relevanta teorier och exempel från forskningen, liksom hur man rent konkret kan utveckla en professionell kritisk reflekterande praktik. En väsentligt utvidgad tredje upplaga, som speglar samhälleliga förändringar och bör ersätta tidigare upplagor.