Empowerment

Ole Petter Askheim (red.), Bengt Starrin (red.)
Bok

Produkten har utgått. Använd gärna menyn eller sökfunktionen för att hitta det du söker.

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Begreppet empowerment har på kort tid blivit oerhört populärt. Det förknippas med kraft, makt och styrka - företeelser som uppfattas som positiva. Men begreppet riskerar att bli ett slagord som används i vitt skilda sammanhang utan att det egentligen förpliktar.

Empowerment - i teori och praktik tar upp begreppet empowerment utifrån olika perspektiv. I bokens första del granskas begreppets ursprung och användning. Den andra delen beskriver olika empowermentorienterade projekt om social utsatthet som till exempel psykiska och fysiska funktionshinder, långtidsarbetslöshet och missbruk.

Boken är avsedd för grundläggande högskole- och universitetsutbildningar inom områden som socialt arbete, social omsorg, hälso- och sjukvård och folkhälsovetenskap. Den vänder sig också till praktiker som arbetar med lokala utvecklingsprojekt, stöd och hjälp till resurssvaga grupper, vård och omsorg, folkhälsofrågor och socialt arbete.

Bokens författare är dels forskare från skilda samhällsvetenskapliga discipliner, dels praktiskt verksamma med erfarenheter av att leda och medverka i lokala utvecklingsprojekt.

Redaktörer för boken är Ole Petter Askheim från Högskolan i Lillehammer och Bengt Starrin, sociolog och professor emeritus vid Karlstads universitet.

  • Artikelnr: 40648389
  • Sidor: 236
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2007