Funktionsförmåga, funktionshinder och socialt arbete

Funktionsförmåga, funktionshinder och socialt arbete

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-06-03
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning påverkas dels av funktionshinder som uppstår i mötet mellan dem och den omgivande miljön, dels av kulturella föreställningar och normer kring funktionsförmåga och inte minst av politik och lagstiftning. Allt detta kan ge upphov till social utsatthet och hinder för delaktighet i samhällslivet. 
 

För att verksamma inom socialt arbete ska kunna bidra till att minska social utsatthet och främja mänskliga rättigheter, social rättvisa, delaktighet och autonomi är kunskap om funktionshinder och funktionsförmåga centralt, liksom kännedom om inkluderande förhållningssätt och arbetssätt.
 

I den här boken fördjupar sig forskare och universitetslärare i socialt arbete och angränsande ämnen i förhållningssätt, arbetssätt och metoder inom socialpedagogik och socialt arbete som syftar till att främja delaktighet, autonomi och hälsa för personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Vidare presenteras och diskuteras också begrepp, perspektiv och teman som är återkommande inom forskningen om funktionshinder och funktionsförmåga i samhällsvetenskap och humaniora.
 

Boken vänder sig i första hand till studenter och yrkesverksamma inom socialt arbete, men även till andra med intresse för fördjupad kunskap om funktionsförmåga, funktionshinder och socialt arbete.
 

Hanna Egard är socionom, fil dr och lektor i socialt arbete vid Malmö universitet. 
Ingrid Runesson är socionom, fil dr och lektor i socialt arbete vid Malmö universitet. 
Matilda Svensson Chowdhury är fil dr i historia och lektor i socialt arbete vid Malmö universitet. 
 

  • Artikelnr: 51112152
  • Sidor: 208
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2024