Kognitiv terapi - modeller och metoder

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Inom den kognitiva terapin står tänkande och individens samspel med omgivningen i centrum. Terapin har en pedagogisk prägel, bygger på ett öppet samarbete mellan terapeut och patient och kan användas vid både lättare och svårare psykopatologi, på sjukhus, på andra institutioner och i privatpraktik.

Boken inleds med en introduktion till den teoretiska grundmodellen och de centrala metoderna inom kognitiv terapi. Därefter beskrivs hur kognitiv terapi kan användas vid specifika störningar. Med utgångspunkt i fallbeskrivningar och praktiska exempel går författarna sedan igenom kognitiva modeller av de olika störningarna samt lämpliga strategier, metoder och tekniker.

Boken innehåller också en introduktion till Linehans dialektiska beteendeterapi mot personlighetsstörning av borderlinetyp, en introduktion till social färdighetsträning och psykoedukation vid schizofreni samt ett utkast till en kognitiv miljöterapi. Kognitiv terapi vänder sig både till yrkesverksamma och studerande inom psykologi, psykatri, psykoterapi och andra vårdande yrken.

Boken är i första hand tänkt som en introduktion till praktiskt tillämpade behandlingsmetoder och innehåller därför många kliniska exempel, anvisningar och beskrivningar av terapeutiska hjälpmedel.

Till boken hör 66 arbetsformulär som kan användas i kognitiv terapi. Dessa kan fritt laddas ner och skrivas ut från vår hemsida. Du hittar formulären under fliken Extramaterial.

"Boken är både lättillgänglig och pedagogiskt tilltalande. Författarna är alla kliniskt verksamma och skriver utifrån egna kliniska erfarenheter, vilket ger boken en extra dimension. Den är utomordentligt lämplig som grundbok i ämnet" - Gardar Viborg, fil. dr, leg. psykolog, leg. terapeut, handledare och specialist i klinisk psykologi, Lunds universitet

  • Artikelnr : 40647610
  • Sidor : 376
  • Upplaga : 1.6
  • Utgivningsår : 2006
Extramaterial

Här hittar du kostnadsfritt material relaterat till produkten.

Arbetsformulär Kognitiv terapi