Academic Writing in English

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Denna bok finns även som e-bok med ISBN 9789140691194 och går att köpa via nätbokhandeln.

Academic Writing in English är en bok för studerande på universitet och högskolor, som har svenska som modersmål, men som måste kunna formulera sig korrekt på engelska. Därför lyfter författarna i ett avsnitt fram grammatiska områden där missförstånd är särskilt vanliga. Målgruppen är alla studerande som inom ramen för sitt utbildningsprogram förväntas lämna in egenhändigt producerade texter på korrekt akademisk engelska. Boken är skriven på engelska.

Boken inleds med en övergripande diskussion om vad som kännetecknar den akademiska textgenren, för att sedan föra läsaren genom skrivprocessens olika steg med särskilt fokus på olika texters stil. Särskild vikt läggs vid text konstruktion och bindning för att variera framställningen. Därefter riktas läsarens uppmärksamhet mot den enskilda satsen och hur mångordighet, bristfällig satskonstruktion och ett torftigt ordval kan försämra texten.

Academic Writing in English ger läsaren både insikter och kunskap om vad som kännetecknar en välskriven akademisk text på engelska och praktiska råd kombinerade med övningar, så att läsaren på egenhand kan utveckla sitt språk. Kommentarer till bokens övningar med förslag på lösningar hittar man i e-boken: Academic Writing in English – Suggested answers.

Boken har skrivits av docenterna Per Lysvåg och Gjertrud Flermoen Stenbrenden vid Oslo universitet. De har tillsammans med Per Otterstedt, adjunkt vid Uppsala universitet, arbetat fram den svenska upplagan. 

 

  • Artikelnr : 40691132
  • Sidor : 200
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2015
Recensioner

Målgruppen är studerande på universitet och högskolor, som har svenska som modersmål och som inom ramen för sitt utbildningsprogram förväntas lämna in egenhändigt producerade texter på korrekt akademisk engelska. Boken är skriven på engelska.