Akademiskt skrivande - en skrivhandledning

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Att studera handlar om att skriva, inte bara om att läsa. Denna bok hjälper dig att knäcka den akademiska skrivkoden. Den ger dig verktygen och färdigheterna som behövs för att du ska kunna uttrycka din kunskap i skrift. Huruvida du lyckas med dina studier handlar självklart om vad du lärt dig, men också mycket om hur du kan uttrycka det.

Boken behandlar hur en uppsats bör se ut och vad den bör innehålla, illustrerat med exempel. Men författarna tar också upp hur skrivandet kan vara ett stöd när materialet samlas in, ett redskap i forskningsarbetet. Och inte minst tar den upp hur man kommer igång!

Att bli bra på att skriva kräver rätt övning på samma sätt som det kräver övning att lära sig spela piano eller bli en bra fotbollsspelare. Samma regel gäller här: Övning ger färdighet.

Simen Andersen Øyen och Birger Solheim har i många år undervisat och handlett studenter i ämnet ”akademiskt skrivande”. Författarna är verksamma vid universitetet i Bergen i Norge. Fackgranskare är Anna Lundberg och Mikael Spång, universitetslektorer vid Malmö Högskola. Översättare är Hans Dalén.

  • Artikelnr : 40687999
  • Sidor : 100
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2015
Recensioner

Del av recension från BTJ
Häftepos: 15107003
Lektör: Bosse Forsén

Att skriva akademiskt är en särskild form av skrivande. Att "knäcka den akademiska skrivkoden" utgör en utmaning för de flesta som ger sig in på universitetsstudier. Efter ett öppnande och stimulerande avsnitt om skrivandets praktik följer goda vägledningar för uppsatsskrivaren, från idé- och problemformuleringsstadiet tills det är dags för slutkorrektur. Det är en skrivhandledning som skiljer sig från många andra i raden av "hjälpredor". Till detta bidrar författarnas insiktsfullhet när det gäller att synliggöra de olika processer som utgör centrala inslag för att ta sig in i den akademiska kulturen och dess olika krav på skrivandeformer som anses acceptabla. En bok att varmt rekommendera till studenten på tröskeln till universitetet.