Intervju som metod, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I Intervju som metod ges en fyllig introduktion till intervju som metod. I boken beskrivs forskningsprocessen på ett konkret sätt, från de första trevande metoddiskussionerna via problemformuleringarna fram till bearbetning och analys av materialet. Författaren ger även utförliga exempel på hur resultaten kan presenteras. Boken är relevant för alla som önskar använda intervju som metod i undersökningar, exempelvis i en uppsats, ett projekt eller en utredning.

I andra upplagan har flera avsnitt utökats, särskilt det som tar upp hur man intervjuar barn och etiska aspekter av att använda kvalitativ intervju som metod.

"Intervjuer är en av de vanligaste metoderna inom olika vetenskapliga discipliner. Samtidigt är det en svår uppgift att planera och genomföra bra intervjuer. Styrkan med Intervju som metod är att författaren tar upp de särskilda problem som kan uppstå vid intervjuer med speciellt sårbara grupper och de forskningsetiska problem man då ställs inför. För alla dem som genomför den här typen av studier är boken ett måste." - Hans Swärd, professor i socialt arbete, Lunds universitet

Monica Dalen är professor vid Institutet för specialpedagogik vid Universitetet i Oslo. Hon har i många år föreläst om intervju som forskningsmetod.

Översättning: Bo och Ethel Kärnekull
Fackgranskning: Åsa Lundqvist, Lunds universitet

  • Artikelnr : 40688293
  • Sidor : 148
  • Upplaga : 2.5
  • Utgivningsår : 2015