Praktisk kunskap - en introduktion

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Den här boken handlar om den kunskap som uppstår och utvecklas i själva det praktiska utövandet – till exempel på en arbetsplats eller i ett yrke − och förutsättningarna för denna typ av kunskap. Vad ligger bakom professionella beslut och handlingar och hur kan vi både förhålla oss kritiska till den erfarenhetsbaserade kunskapen och använda oss av den? Hur går det till när den här sortens kunskap utvecklas, formas och lärs in? 

Författarna ser praktik och teori som ömsesidigt beroende av varandra, och försöker klarlägga hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. Tre centrala ord för ämnet praktisk kunskap är erkännande, kritisk och konstruktiv. Boken visar hur man kan ta upplevelser på allvar (erkännande); vrida och vända på dem (kritiskt) och återföra dem till yrkespraktiken, till hjälp i yrkesutövningen (konstruktivt).

I boken presenteras grundläggande begrepp och metoder inom området som svarsförmåga, klokhet och kunskap, praxis och fronesis, techne och theoria, blinda fläckar, narrativitet och kritiskt prövande essäer.  

Kåre Sigvald Fuglseth är professor i studier av professionspraktik vid Centrum för praktisk kunskap på Nord universitet i Bodø.
Catrine Torbjørnsen Halås är professor i socialt arbete vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Nord universitetet i Bodø och forskningsgruppsledare för den praktiska kunskapens teori. Hennes doktorsavhandling handlar om professionspraktik.

Översättning: Maria Åsard

Fackgranskning: Hildur Kalman, professor emerita, socialt arbete, Umeå universitet
 

  • Artikelnr : 51109053
  • Sidor : 224
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Ur BTJ-häfte nr 22, 2023. Lektör: Elin Forsgren.

Praktisk kunskap - en introduktion består av 16 kapitel och antologin går stegvis och pedagogiskt igenom de teoretiska utgångspunkterna och grundläggande begrepp. Kapitlen konkretiserar praktisk kunskap med olika fokus; tyst respektive personlig kunskap, problematisering av koncept som intuition och klokhet i handling, berättandet, den kreativa kopplingen, vanor, etisk och moralisk praktik, tvärvetenskaplighet och reflexivitet. Boken är lättläst och lättillgänglig med tydlig formalia, många av kapitlen har konkreta exempel och varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Den rekommenderas till studenter med tvärvetenskapligt, pedagogiskt eller antropologiskt fokus, samt till övriga intresserade som arbetar med människofokuserade yrken såsom socionom, socialpedagog eller liknande. Jag skulle gärna sett instuderingsfrågor så att boken smidigt kunde användas i bokcirkelform, men den är lätt att förstå och lyfter komplexa frågor på ett intresseväckande sätt.